Forem pomoci útulkům a spolkům pečujícím o opuštěná zvířata existuje mnoho. Některé možnosti jsou pro většinu z nich stejné, některé podobné a ne všechny tyto organizace využívají všech uvedených forem. Pokud se tedy rozhodnete pomoci některému útulku nebo spolku, doporučuji podívat se na jejich webové stránky, kde najdete možnosti, které nejvíce preferují.
Cílem tohoto příspěvku není popsat uvedené způsoby pomoci do všech detailů. Je jím spíše snaha podat vám informace o tom, že útulky a spolky pomoc potřebují a jaké formy pomoci existují, aby si každý mohl najít tu, která mu bude vyhovovat. V následujícím textu budu používat slovo spolek, ale myslím tím jak útulky, tak spolky pečující o opuštěná zvířata 🙂

1. Adopce (osvojení).
Adopce je nejúčinnější forma pomoci opuštěnému zvířeti. Adopce znamená, že dáte vybranému zvířeti nový domov a získáte čtyřnohého přítele, který s vámi stráví zbytek života. O zvíře se staráte vy, zajišťujete mu veškerou nutnou péči a také hradíte náklady s péčí spojené. Osvojením se zároveň uvolní místo pro další opuštěné zvíře, o které se může spolek postarat. Informace o tom, jak adopce probíhá, naleznete na webových stránkách konkrétního spolku, případně můžete spolek s žádostí o informace kontaktovat.

2. Virtuální adopce.
Virtuální adopce představuje osvojení zvířete na dálku. O zvíře se stará spolek a vy zasíláte vybranému zvířeti finanční částku na bankovní účet spolku. Finanční podpora je pak použita na zajištění základních potřeb virtuálně adoptovaného zvířete, veterinární ošetření a další nutné potřeby. Virtuálně adoptovat je možné především zvířata nemocná nebo nevhodná k umístění do nových domovů (např. plachá nebo hendikepovaná).

3. Depozitování.
Depozitování znamená převzetí opuštěného zvířete (případně více zvířat) do dočasné péče. Dočasnou péčí se pak rozumí péče o zvíře do doby, než bude adoptováno. O zvíře se tedy staráte vy a o hrazení nákladů na jeho péči se stará spolek. Pokud se rozhodnete pro depozitování, i v tomto případě se uvolní místo pro další opuštěné zvíře, které potřebuje pomoc a o které se může spolek postarat. A pokud se rozhodnete, že se chcete o zvíře starat nejen dočasně, lze jej v dočasné péči adoptovat.

4. Finanční podpora.
Finanční podpora je finanční dar věnovaný vámi vybranému spolku. Může se jednat o jednorázovou částku nebo o pravidelnou podporu. Na zaslanou částku vám spolek vystaví darovací smlouvu a při daru 1000,- Kč/rok (2000,- Kč pro podnikatele) si můžete věnovanou částku odečíst ze základu pro výpočet daně z příjmu. Finanční prostředky jsou využity na veterinární ošetření a zajištění základních a dalších nutných potřeb zvířat v péči spolku. Finančně můžete také přispět jednorázově nebo pravidelně například prostřednictvím dárcovské SMS.

5. Materiální pomoc.
Pod materiální pomocí si můžete představit věnování různých potřeb pro zvířata, které spolek potřebuje. Jedná se především o krmivo (většina spolků má na webových stránkách informaci o tom, jakým druhem a značkou krmiva krmí), speciální dietní krmivo pro nemocná zvířata, stelivo, vitamínové pasty, pamlsky, jednorázové podložky nebo například veterinární přípravky (spot-on proti blechám a klíšťatům, odčervovací tablety/pasty) apod. Dále můžete věnovat již nepoužívané čisté vybavení po svých vlastních zvířatech (pelíšky, deky, hračky, misky na krmení, …), různé kancelářské potřeby (pro zajištění chodu spolku) nebo vyřazené ložní prádlo. Informace o tom, co spolek potřebuje, najdete na jeho webových stránkách a pokud tyto potřeby na webu uvedené nemá, můžete ho s žádostí o informace kontaktovat.

6. Zakoupení předmětů v e-shopu spolku.
Na webových stránkách některých spolků naleznete e-shop, ve kterém nabízí různé předměty k zakoupení. Může se jednat například o oblečení a tašky s potiskem (se zvířecími motivy), kuchyňské vybavení, polštářky, náramky nebo třeba hračky pro zvířata. Finanční prostředky získané prodejem předmětů v e-shopu jsou použity na zajištění chodu spolku, základních potřeb zvířat, veterinární ošetření a jiné nutné potřeby opuštěných zvířat.

7. Dobrovolnická činnost.
Dobrovolnická činnost představuje pomoc vybranému spolku bez nároku na finanční odměnu. Část svého volného času věnujete činnostem, které jsou ve spolku potřeba udělat. Můžete tak pomoct například s činností spolku, šířením letáků propagujících spolek nebo osvětu, úklidem, mazlením se zvířaty, grafickou činností, fotografováním zvířat apod. Většina spolků má na svých webových stránkách informace o tom, jaký druh pomoci zrovna potřebují. Dobrovolnickou činností je také výroba předmětů, které věnujete spolku na prodej.

8. Výroba předmětů na prodej. 
Výroba předmětů na prodej je velmi kreativní druh pomoci opuštěným zvířatům. Při této formě pomoci můžete využít své dovednosti a vytvořit předměty, které následně věnujete konkrétnímu spolku. Spolek je nabídne v e-shopu, bazaru nebo aukci a finanční částku, kterou získá jejich prodejem, využije na zajištění chodu spolku, základních a jiných potřeb zvířat nebo na veterinární ošetření. Nejvíce prodávané jsou předměty se zvířecí tématikou, můžete ale také vyrobit šperky, keramiku, ušít oblečení, polštáře, tašky, namalovat obraz, uháčkovat hračku, … V tomto případě se fantazii meze nekladou 🙂

9. Věnování předmětů na prodej.
Pokud předměty pro spolek vyrábět nemůžete nebo nechcete, můžete spolku pomoci věnováním například předmětů, které nepoužíváte. Spolek věnované předměty nabídne v bazárku nebo aukci a finanční prostředky použije opět ve prospěch opuštěných zvířat. Věnovat tak můžete čisté a nepoškozené věci, například nevhodné dárky, oblečení, nepoužívanou kosmetiku, hračky, bytové dekorace, knihy, šperky, kuchyňské potřeby a mnoho dalších nepoškozených věcí, které už sami nevyužijete.

10. Jedinečné akce.
U některých spolků se můžete setkat s akcemi, na které jinde nenarazíte. Jedná se například o sběr plechovek (konzerv od zeleniny a kočičího/psího krmení), které jsou spolkem předány do sběrného dvora, od kterého obdrží za předané plechovky finanční částku. Nebo se může konkrétní prodejce rozhodnout, že určitou část ceny svého výrobku věnuje vybranému spolku. Vy si tedy koupíte od prodejce výrobek (na který se tato akce vztahuje) a on pošle předem stanovenou část ceny zboží na účet spolku.

11. Aukce.
Aukce jsou zajímavou možností, jak můžete pomoci vybranému spolku materiálně, ale i finančně zároveň. V aukcích nabízí spolky předměty darované od různých dárců. Lze tak vydražit věci nové nebo již použité, ale čisté a nepoškozené, například oblečení, boty, hračky, kosmetiku, šperky, obrazy, knihy, domácí dekorace, bytové doplňky, potřeby pro zvířata, předměty se zvířecí tématikou apod. A nejen, že můžete spolek podpořit výrobou a věnováním materiálních darů, ale můžete také vydražit některý z nabídnutých předmětů a přispět tak i finančně.

12. Podpora nakupováním na internetu.
Podpora nakupováním na internetu se dá rozdělit na dva druhy pomoci. Prvním je nákup potřeb pro opuštěná zvířata u prodejce chovatelských potřeb. Tzn. vy na stránkách spolku kliknete na odkaz, který vás přenese do e-shopu prodejce, který spolek podporuje a nakoupíte potřeby pro spolek. Nákup zaplatíte a prodejce následně zakoupené potřeby pošle spolku. Další možností, jak i obyčejným nakupováním můžete podporovat opuštěná zvířata, je nákup přes portály pomáhající dobročinným organizacím. Ve zkratce – na stránkách portálu (např. GIVT) vyberete organizaci, které chcete pomoci a e-shop, ve kterém chcete nakoupit, nakoupíte a část peněz z vašeho nákupu je věnována spolku, který jste vybrali. Konkrétní informace o tom, jak tato pomoc funguje, najdete na webových stránkách konkrétních portálů.

13. Podpora pomocí bannerů a odkazů.
Podporovat spolky můžete také pomocí bannerů a odkazů, a to v případě, že máte vlastní webové stránky. Pak jednoduše umístíte banner nebo odkaz spolku na některou ze svých stránek. Banner je grafický prvek (obrázek) prezentující konkrétní spolek, odkaz pak představuje adresu webových stránek spolku. V obou případech dochází k propagaci spolku a po kliknutí na odkaz se otevřou webové stránky spolku se všemi informacemi.

14. Rozšiřování propagačních materiálů a letáků.
Propagační materiály a letáky opět slouží k propagaci spolku. Můžou upozornit větší množství lidí na činnost spolku, můžou šířit osvětu nebo třeba řešit důležitá témata. U některých spolků najdete propagační letáky přímo na webových stránkách, některé je nutné s žádostí o propagační materiály kontaktovat.

15. Sdílení na sociálních sítích.
Pomoci opuštěným zvířatům můžete i prostřednictvím sociálních sítí a to prostým sdílením příspěvků spolku. Jedná se o další formu propagace, která nestojí víc než pár vteřin a kliknutí. Čím více příspěvků spolku sdílíte, tím je větší šance, že se příspěvky dostanou k většímu počtu lidí. A větší počet lidí znamená další potenciální zájemce o opuštěné zvíře, dárce, dobrovolníky nebo podporovatele.

16. Partnerství.
Pod pojmem partnerství si můžete představit spolupráci, která je vhodná například pro firmy. Jako firma spolek podpoříte vyšší finanční částkou a za svou podporu můžete získat určité benefity. Může se jednat například o příspěvek o spolupráci na fb či webových stránkách, umístění loga vaší firmy na propagačních materiálech spolku nebo třeba o propagaci na akcích spolku. Pokud se chcete stát partnerem některého spolku, můžete spolek kontaktovat a na spolupráci se domluvit. Budete se tak podílet na záchraně opuštěných zvířat a posílíte dobré jméno vaší firmy 🙂

Článek vznikl ve spolupráci se spolkem Kočky České Budějovice.

Eli

Chcete vědět, co je u nás nového?
icon